Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Besto integreert de concepten ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zeer bewust in de volledige bedrijfsvoering. We streven daarmee naar economische, sociale en ecologische meerwaardecreatie op alle niveaus. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij economische, sociale en ecologische overwegingen vrijwillig en op een systematische en geïntegreerde wijze worden opgenomen in de hele bedrijfsvoering. Overleg met de stakeholders maakt deel uit van dit proces.

De zgn. ‘triple P bottom-line’, de drie dimensies die de leidraad zijn voor het handelen van de onderneming zijn Profit, People en Planet.

  • Profit: Besto maakt winst en creëert meerwaarde voor de aandeelhouders. In een dalende markt slaagt Besto erin om een duurzame groei te realiseren door een strategie van diversificatie.
  • People: Besto houdt rekening met de gevolgen van ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming. De uitbreiding van de site van Aalter, is daar een goed voorbeeld van.
  • Planet: Besto houdt rekening met de gevolgen van ondernemen voor het milieu.  

Het in acht nemen van deze drie dimensies gebeurt op een geïntegreerde manier. Deze drie dimensies staan namelijk niet los van elkaar maar ze beïnvloeden elkaar en vullen elkaar aan. De uitdaging bestaat erin om een duurzame harmonie te bereiken.

Bovendien worden deze drie dimensies systematisch geïntegreerd in de bedrijfsvoering, MVO behoort tot de ‘core business’ van Besto. We engageren ons dan ook om bedrijfsactiviteiten te ontplooien die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, tot het vervullen van de behoeften van de huidige generatie met respect voor de toekomstige generaties.